Julkaistu 31.8.2018 Minä Olen -lehdessä

Kaksi Mariaa meissä

 

Ovatko sisältämme nouseva tietoisuuden energia kundaliini ja Pyhä Henki sama asia? Asiasta ollaan montaa mieltä niin internetin lukuisissa kirjoituksissa kuin keskusteluissakin. Pyrin seuraavassa valaisemaan tätä olemuspuolta meissä eri näkökohdista.

Pyhäksi feminiinienergiaksi todettu kundaliini suorastaan räjähti minussa yli vuosi sitten, kun tapasin sieluni toisen puolen. Tunsin kulkevani valoauran sisällä ja rakastin jokaista vastaantulijaa. Eroottiset runot, joita halusin kirjoittaa rakkaalleni häntä ajatellen, nimesin silloin, enemmän asiasta tietämättä, Pyhän hengen runoiksi. Kokemustani tuki myöhemmin löytämäni henkiset, hengelliset ja myös tieteelliset viisaudet.

Pyhän hengen feminiinisyys

Serafim Seppälä on tieteilijä ja teologi, jonka kirjat ovat ainutlaatuisen syväluotaavia tutkimuksia varhaiskristillisiin ja juutalaisiin alkuperäislähteisiin nojautuen. Kirjassaan Naiseus, hän käsittelee naiseuden ideaa teologiassa ja hengellisyydessä. Hän todentaa, että sanoilla armo ja kohtu on hepreassa sama etymologia. Armahtaminen, sääli ja rakkaus ilmaistaan samalla sanajuurella, rhm, eli rehem. (Rehema on monissa maissa muuten myös naisen nimi.) Elämän ihme on armoa ja luomisen tyyssijana kohtu on armon ja rakkauden paikka. Hengellistä feminiinisyyttä määrittelevät herkkyys, lämpö ja rakkaudellisuus.

Kundaliini taas asuu sakraali – eli pyhässä chakrassa, joka sijaitsee kohdun alueella. Feminiini sisäänhengityksenä on henkinen laki. Se on luonnollisesti luovaa energiaa. Myös evoluutiobiologian tutkimuksissa on todettu, että miehen hormonitoiminta mukautuu parisuhteessa naisen estrogeenituotantoon. Kyseessä on sama energialaki; nainen on parisuhteen sisäänhengitys, eli mitä nainen parisuhteessa sisään hengittää, sitä mies toteuttaa. Energialakien näkökulmasta ei ole muuta vaihtoehtoa, kuin se, että feminiini, sisäänhengitys paranee ensin. Näen, että tämän ymmärtäminen asettaa paljastavaan valoon sekä parisuhdeongelmat että lukuisat Suomen syrjäytyneet miehet. Jos esimerkiksi äiti hylkää poikansa, kokemus voi tuntua samalta, kuin jos Pyhä Henki hylkäisi. Siksi se voi olla pojalle ja miehelle traumaattisempaa, kun taas naisella on suhde omaan naiselliseen rakkauden energiaansa. Siihen kuuluvat Vera Ingeborgin mukaan myös sydämellä tulkinta, tunteminen ja myötätunto.

On surullista, että yhteiskunnassa feminiini- ja maskuliinienergian olemassaoloa ja merkitystä ei tunnisteta. Seppäläkin toteaa, että ”pyrkimys mitätöidä nämä erot on älyllinen umpikuja.” Mielestäni voi olla jopa niin, että feminismi on tasa-arvoistamisen lisäksi tasapäistänyt feminiini- ja maskuliinienergian ja jopa kieltänyt niiden olemassaolon. Miten suuri merkitys maailmassa onkaan rakastavalla ja hyväksyvällä anteeksiantamisen energialla?

Pyhissä kirjoituksissa on yksiselitteinen asia, että Pyhä Henki tuli Jeesukseen nimenomaan Äiti Mariasta. Seppälän mukaan, kristinuskon näkökulmasta naiset ovat luontaisesti hengellisempiä olentoja kuin miehet. Uskonnollinen ja esteettinen kokeminen vaativat sisäistä herkkyyttä. Näkymättömän maailman kokeminen on naisia luontaisesti lähempänä. Naisellinen rakastaminen, välittäminen ja huolenpito ovat kristinuskon keskeisiä hyveitä. Seppälä toteaa, että naisia on tästä syystä enemmän henkisellä tiellä ja myös lapsettomia naisia on aina kutsuttu tälle tielle.

Kaikkien naisten sielun tehtävä ei ole lasten synnyttäminen. Osan meistä tehtävä on universaalimpi rakkaus, jonka väri on pinkki. Vaaleanpunainen, aniliinin punainen tai purppura ovat myös Äiti Marian symboleja, samoin kuin kukat ja kukkien tuoksu. Kaikki nämä edustavat myös rakastavaa Venus-naiseutta. Maria syntyi myös Venus-naisten syyskuussa. Kirjallisten lähteiden mukaan Maria todellakin pysyi neitsyenä koko elämänsä ajan. Populaarimmassa henkisessä kirjallisuudessa hänen vanhemmistaan (Joakim ja Anna) todetaan, että he olivat kaksoisliekkipari. Heillähän on aina joku suurempi tehtävä. Mistä tieto on peräisin, en ole onnistunut löytämään. Marian kautta oli joka tapauksessa tarkoitus syntyä jumalallistettu ihminen.

Maallinen Maria

Jokaisesta naisesta löytyy myös toinen Maria, 500-luvulla elänyt Maria Egyptiläinen, jonka tarina on tunnettu ortodoksisessa traditiossa. Hän oli niin sukupuoliviettiensä vallassa, ettei aina pyytänyt palveluksistaan edes maksua. Hänen kundaliinienergiansa oli totisesti liikkeellä, maallisen feminiinisyyden alueella, kunnes Pyhä Henki valtasi ylemmät chakrat. Omaa parantumisen prosessiaan kannattaa tutkia itsessään olevan Maria Egyptiläisen kautta. Maallinen feminiinisyys voi käydä kauppaa myös ailahtelevilla emootioilla. Emootiohan tarkoittaa tasapainosta poissa olemista. Kundaliinienergian tehtävähän on tietoisuuden herättämisen lisäksi tasapainottaa feminiini- ja maskuliinienergiat.

Sisällämme olevat kaksi Mariaa ovat tietenkin myös klassinen huora ja Madonna -syndrooma. Miehiä syytetään usein naisen näkemisestä vain näinä kahtena. No meissä naisissa on ne kaksi olemuspuolta, hänessäkin, jonka kaikki chakrat ovat ihan tukossa. Minun on helppo tunnistaa itsessäni ollut Maria Egyptiläinen.

Kahden Marian, henkisen ja maallisen feminiinisyyden tulee olla tasapainossa. Intuitio-kirjailija Penney Peircen mukaan feminiininen mieli on se, joka kykenee odottamaan, sillä ei ole tarvetta muuttaa mitään, ja jos jokin muuttuu, se ei haittaa. Pyhän Hengen näkökulma on juuri tätä, ”silleen jättämistä.” Kun katkaisee kiinni pitämänsä energiasiteet, vapautuu energia universumin ja antaa Pyhän hengen tehdä tehtävänsä. Kiinni pitäminen on omaehtoista kärsimystä. Henkinen feminiinisyys ymmärtää tämän ja päästää irti, vaikka maalliseen puoleen sattuisi kuinka paljon. Nainen voi miettiä, mikä on sinun osuutesi parisuhteen sisäänhengityksenä? Parannus ja puhdistus lähtevät naisesta. Energialakien näkökulmasta naisella on tämä vastuullinen rooli.

Pyhä maskuliinisuus

Pyhyys ei tietenkään ole naisen yksinoikeus. Hengellistä maskuliinisuutta Seppälän mukaan edustavat läsnäolo, huolenpito, arvovalta, kunnioitettavuus ja ennen kaikkea vakaus, joka on kristillisen hengellisyyden perustavaa laatua oleva hyve. Kreikan alkukielinen ilmaisu vakaalle on orthoi, vakaasti ylistävä. Henkinen maskuliinienergia on vakaa ja tasapainossa, vankkumaton. Tämä vakaus on juuri turvaa ja rauhaa tuovaa energiaa. Vanhojen kirkkojen jumalanpalveluksissa lauletaan kaikkialla: Olkaamme vakaat. Se tarkoittaa, omassa uskossaan vakaana pysymistä.

Miehen kolme ylintä chakraa edustavat tätä henkistä maskuliinisuutta. Ingeborg mainitsee, että erityisesti kruunulla tulkitseminen ja ulospäin näkyvä valo ilmentävät sitä. Mies voi helpommin nähdä myös Pyhän Hengen valon toisessa ihmisessä, vaikka maalliset chakrat olisivat vielä epätasapainossa. Seppälä kirjoittaa, että kaikenlainen sisäinen hajoaminen ja häilyminen ovat sisäisen kasvun ja vakauden vastakohtia. Näen sen niin, että tällöin ihminen tasapainottelee vielä pelon ja rakkauden välillä, eikä pysy vielä vakaana omassa voimassaan.

Meissä on tietenkin kaikki nämä neljä energiaa: henkinen ja maallinen feminiini ja maskuliini. Ne ilmenevät eri ihmisissä eri yhdistelminä. On aika antaa itselleen anteeksi myös kovan maskuliinienergian ilmentyminen. Silläkin on ollut tarkoitus. Monen meistä tie ei ole ollut helppo. Keino selvitä kaiken läpi, on ollut ilmentää tätä vahvaa maskuliinista energiaa.

Kuitenkin feminiininen puoli on se, joka kykenee näkemään ykseyttä ja jolla on intuitio. Se johtaa paranemisprosessia. Universaalit ja energialait, henkiset ja hengelliset lait, osin mytologiakin, ovat kaikki samaa tieteeseen pohjautuvaa ykseyttä, jota feminiininen mieli kykenee näkemään.

Lähteet:

Ingeborg Vera 2018: Kaksoisliekit - Energiatanssin ruumillistaminen. www.adonai.fi

Peirce Penney 2018: Intuitio. Sisäisen tiedon ohjauksessa. Taivaankaari.

Seppälä Serafim 2010: Elämän äiti – Neitsyt Maria varhaiskristillisessä teologiassa. Maahenki.

Seppälä Serafim 2013: Naiseus – Varhaiskristillisiä ja juutalaisia näkökulmia. Kirjapaja.

 

Katja Bloigu

Kirjoittaja on kulttuurintutkija FM, henkinen valmentaja ja kaksoisliekki, joka opiskelee kundaliinijoogaohjaajaksi.